NOWOŚCI

  • W tej chwili brak najlepiej sprzedających się.
  • Bądź w kontakcie

    Newsletter

  • O nas

Twoje dane są bezpieczne

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako: „RODO”). RODO obowiązywać będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym dla Twojej wygody usunęliśmy z Regulaminu sklepu informacje odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych (§1, ust. 3, §4 ust. 2-3 Regulaminu) i zebraliśmy wszystkie informacje w zaktualizowanej Polityce prywatności. W Polityce prywatności znajdziesz informacje jakie dane osobowe, w jakim celu i przez jaki okres przetwarzamy oraz dowiesz się o wszystkich przysługujących Ci zgodnie z RODO uprawnieniach takich jak: dostęp do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, skontaktuj się z nami: biuro@trzyigly.com.

Prestashop Modules

INSTAGRAM

@trzyigly